NAH

‘Meedoen Next Step?!’

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen en jongeren brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Ze kunnen bijvoorbeeld problemen hebben met beweging, slapen, prikkels, concentratie, stemming of gedrag, op school, tijdens werk of in het sociale dagelijks leven. Omdat de gevolgen van hersenletsel bij kinderen en jongeren niet altijd direct zichtbaar zijn en per persoon sterk kunnen verschillen, ontbreekt het vaak aan tijdige en juiste zorg.

Het (onderzoeks)project ‘Meedoen Next Step?!’ heeft als doel om een landelijk revalidatiebehandelprogramma voor kinderen en jongvolwassenen met NAH te ontwikkelen en te implementeren. Zodat zij de best mogelijke zorg krijgen: de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment. Met 14 revalidatiecentra in Nederland werken we in Meedoen Next Step?! samen aan de ontwikkeling en implementatie van:

  • Een complete ‘gereedschapskist’ met de kennis en best practices van revalidatiecentra en NAH-experts, bestaande uit de beste materialen, behandelmethodes en oplossingen, die landelijk gebruikt wordt.
  • Een ‘navigatiesysteem’ waarmee professionals van zorginstellingen op regionaal niveau (sneller) hun weg naar elkaar weten te vinden. Zodat zij zonder omwegen en zonder tijdverlies kunnen doorverwijzen of samenwerken.

Deze website geeft informatie aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen (verder jongeren genoemd) en ouders en belangrijke andere personen, die meer willen lezen over dit onderzoek.  Ook informeert deze website professionals en de deelnemende revalidatiecentra.

Revalidatiecentra..