BREINSTRAAT; doorontwikkeling, implementatie en evaluatie

Om jongeren te informeren (psycho-educatie) over NAH, inzicht te geven in hun traject door zorg en terug naar school (patient journey, tips, animaties) en om hun eigen verhaal op te tekenen en te kunnen delen met anderen (paspoort) is de Breinstraat-app ontwikkeld in opdracht van de Hersenstichting. Helaas wordt de Breinstraat-app landelijk gezien nog weinig gevonden en vaak maar eenmalig gebruikt door jongeren. Daarnaast wordt de app door professionals nog nauwelijks aan  jongeren met NAH aangeboden. Dit lijkt erop te wijzen dat de Breinstraat-app in de huidige vorm niet aantrekkelijk genoeg is om vaker te gebruiken en niet goed geïmplementeerd is.

In een 3 jarige project wordt de app doorontwikkeld tot een webomgeving ‘Breinstraat’ samen met de doelgroep en landelijk succesvol geïmplementeerd. Op basis van een gebruikersevaluatie wordt gewerkt aan een betere aansluiting van de app aan de wensen van de beoogd gebruikers (jongeren met NAH) en wordt een implementatiestrategie ontwikkeld en getest, waarna landelijke implementatie volgt. De nieuwe versie van de Breinstraat-app wordt geëvalueerd op gebruik, effectiviteit en tevredenheid.

Het project bestaat uit vier werkpakketten (WP), namelijk:

  1. Gebruikersevaluatie en inventarisatie gewenste verbeteringen;
  2. Doorontwikkeling van de app;
  3. Implementatie; en
  4. Onderhoud.

Een representatieve vertegenwoordiging van de doelgroep zal bij het project betrokken zijn. Zij worden als partner ingezet en bepalen mede de invulling van de werkpakketten. Zij worden voor hun inzet en onkosten gecompenseerd. In de verschillende werkpakketten worden diverse stakeholders betrokken. Daarbij moet gedacht worden aan jongeren met NAH maar ook aan hun ouders en professionals die jongeren met NAH behandelen of begeleiden. Daarnaast is een ICT bedrijf betrokken dat zorg draagt voor de technische kant van het project. Revalidatiecentra, samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs in het voortgezet onderwijs en instellingen voor ambulante zorg worden betrokken bij de implementatie en verspreiding van de Breinstraat-app.