Informatie voor professionals

Breinstraat is ontwikkeld voor jongeren (-25 jaar) met niet-aangeboren hersenletsel. Professionals in zorg, welzijn en onderwijs hebben vaak ook vragen en behoefte aan extra informatie.

In dit document zijn hierover enkele links opgenomen.