Meedoen_Revalidatie_Hersenletsel_Onderzoek_slider_ouders

Ouders & Betrokkenen

Kinderen en jongeren houden vaak last van de gevolgen van NAH. Hetzelfde geldt voor hun ouders, broers en zussen. De zichtbare en onzichtbare gevolgen van hersenletsel kunnen aanzienlijke problemen in het gezin opleveren. Hoewel de meeste gezinnen een nieuwe balans vinden, ervaart veertig procent van de gezinnen grote stress, ook nog meer dan twaalf maanden nadat het kind het hersenletsel heeft opgelopen. Ouders kunnen grote moeite hebben om de gevolgen van het NAH te hanteren, voor henzelf, in hun relatie en in het gezinsleven. Helaas leidt dit te vaak tot disfunctionerende gezinnen, het uit elkaar gaan van ouders en problemen bij broers en zussen. In ‘Meedoen Next Step?!’ wordt daarom ook de impact van het NAH op het gezin gemeten.

Waarom is deelname aan Meedoen Next Step?! belangrijk?

Het is belangrijk om te begrijpen waarom het ene gezin het beter redt dan het andere. Uw deelname aan Meedoen Next Step?! geeft ons inzicht in wat er gebeurt binnen het gezin na het ontstaan van NAH bij een kind/jongere, welke vragen er spelen en welke knelpunten er bestaan. Ook kunnen wij hierdoor onderzoeken of en op welke manier een revalidatiebehandeling hier invloed op heeft. Door uw antwoorden te bundelen met de antwoorden van alle andere deelnemers, krijgen wij een beeld van de vragen, wensen en behoeften die gezinnen van kinderen met NAH hebben. Daardoor kunnen wij een beter behandelaanbod ontwikkelen en andere gezinnen in de toekomst beter begeleiden.

Wat betekent deelname aan Meedoen Next Step?! voor u?

Bij aanmelding van uw kind in het revalidatiecentrum ontvangt u een aantal vragenlijsten. Hierin staan vragen over hoe u vindt dat het gaat thuis, op school en in de vrije tijd. Eén jaar en twee jaar na de aanmelding in het revalidatiecentrum ontvangt u dezelfde vragenlijsten nog een keer, om de verschillen in de loop van de tijd te kunnen zien. U ontvangt de vragenlijsten digitaal.

Tot 8 jaar vullen alleen ouders de vragenlijsten in. Vanaf 8 jaar ontvangt uw kind ook zelf deze vragenlijsten. Wanneer uw kind ouder dan 16 jaar is, kan hij of zij aangeven dat u als ouder(s) geen vragenlijsten over hem of haar invullen.