Meedoen?! Next Step

Regionale zorgketen

In Nederland lopen jaarlijks ongeveer 20.000 jongeren NAH op. Een kwart van hen – 5000 jongeren – houdt last van de gevolgen. Uit het onderzoek Meedoen?! (2015 – 2019) blijkt dat jaarlijks slechts 300 van hen worden aangemeld in een revalidatiecentrum. Kortom: jongeren met NAH krijgen vaak niet ‘de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek’.

Oorzaak daarvan is dat professionals van verschillende, regionale organisaties vaak langs elkaar heen werken. Jongeren en ouders maken hierdoor lange omwegen en tobben onnodig lang met vragen en problemen. Teveel jongeren met NAH worden niet of te laat doorverwezen naar een revalidatiecentrum. Terwijl er in elke regio een revalidatiecentrum of ziekenhuis met een gespecialiseerd team is om jongeren met NAH en gezin te behandelen of snel en gericht door te verwijzen. Het ontbreekt eigenlijk aan een goed ‘navigatiesysteem’ waarmee professionals van zorginstellingen op regionaal niveau (sneller) hun weg naar elkaar weten te vinden. Zodat zij zonder omwegen en zonder tijdverlies kunnen doorverwijzen of samenwerken.

Meedoen Next Step voor de regionale zorgketen

“Meedoen Next Step” heeft als doelstelling het bevorderen van juiste zorg – op het juiste moment – op de juiste plek voor jongeren met NAH en hun gezin, met aantoonbaar positief effect op het verminderen de ziektelast van de doelgroep en ouders/gezin.

Dan doen we onder andere door een verbeterde aansluiting en samenwerking in de zorgketen. Op basisinzicht in vier vragen:

  1. Aantallen jongeren met NAH, besluitvorming en routes voorafgaand aan en aansluitend op de medisch specialistische revalidatie (MSR);
  2. Structuur en duur aanbod doelgroep per centrum voor MSR;
  3. Hulpvraag en wensen doelgroep, in risico- en voorspellende factoren t.b.v. indicatiestelling en besluitvorming;
  4. Doelmatigheid (efficiëntie, effectiviteit, tevredenheid eindgebruiker) van MSR voor kinderen en jongeren met NAH.

Op basis van onderzoek naar deze vier vragen wordt een draaiboek voor een regionale expertmeeting (tussen januari en mei 2022) opgesteld waarin elk centrum voor MSR met regionale ketenpartners oplossingsgericht afspraken maakt om wensen en behoeften te realiseren. Bijvoorbeeld: Welke vragen of knelpunten bestaan bij ketenpartners? Is er sprake van onder verwijzing? Is er behoefte aan een patiëntvolgsysteem, casemanagement? De projectgroep maakt hierbij gebruik van voorbeelden van good practice (b.v. Parkinsonnet) en het proces en de resultaten van vier regionale implementatieprojecten die door de Hersenstichting in 2016-2017 zijn geïnitieerd na het verschijnen van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor kinderen & jongeren.